NAŠE ČINNOST

Volnočasové aktivity

Přehled aktivit které bychom chtěli zapracovat do naší spolkové činnosti, nebo alespoň o nich v tuto chvíli uvažujeme:

 • Cykloturistika

Cykloturistika je jedna ze společensky nejvyhledávanějších outdoorových aktivit. Provozování cykloturistiky je především ve městě moderní trend a známkou zdravého životního stylu. Snažíme se tuto aktivitu pomoci zprostředkovat, co nejširší škále osob se zdravotním postižením a to tak, že využíváme široké spektrum sportovně – kompenzačních pomůcek, jako jsou např. handbiky, tříkolky, koloběžky a jiné. A to díky spolupráci s partnerskými institucemi. Kromě individuálních či skupinových vyjížděk pořádáme v rámci činnosti spolku expediční výpravy.

 • Turistika

Turistika je v naších končinách naprostý historicky daný fenomén. V naší organizaci se týká všech, nejenom pěších. S využitím různých sportovně – kompenzačních pomůcek s námi může vyrazit prakticky každý. Pro pohyb na vozíku v terénu se například využívá přídavné kolečko tzn. víla. Vedle toho v naší výbavě naleznete turistické hole, ano i my praktikujeme Nordic walking. A proč? Při chůzi s holemi a správné technice, zapojujete 90% všech svalů v těle, tím se zvyšuje i spalování energie. Nordic walking také výrazně pomáhá od bolesti zad a kloubů. Nabízíme individuální a skupinové aktivity a pořádáme v rámci činnosti spolku expediční výpravy. Další outdoorové aktivity realizované ve spolupráci s partnerskými institucemi:

 • Jiné volnočasové aktivity (realizujeme svépomoci nebo zprostředkovaně):

posilovna, běh, bruslení, plavání, rugby na vozících, workout cvičení


Klubové aktivity

Jedná se o aktivity, které se od volnočasových aktivit liší tím, že mají klubový a soutěžní charakter.  Vedle toho se zaměřujeme na vzdělávací a vědomostní aktivity.

 • Stiga hokej

Jde o nejkvalitnější hokeje, které oproti většině konkurence umožňují opravdu technickou hru na stole, který ledacos vydrží. Hrací plocha je vyrobena z tvrzeného plastu. Ten je svými vlastnostmi dobře přizpůsoben potřebám hry – je odolný vůči častému a nestejnoměrnému namáhání. Také puk je vyroben speciální technologií. Ta umožňuje snadné klouzání po ploše a využívání odrazů od mantinelů hrací plochy. Hrací figurky mají kovové figurky, které umožňují výborně kontrolovat puk a provádět přesné a tvrdé střely. zdroj zde

 • Pétanque

Pétanque (koulená) je francouzská společenská hra pro dvě 1–3 členná družstva, která se snaží umístit koule co nejblíže k cíli, který tvoří dřevěná kulička, tzv. prasátko. Princip hry je velmi jednoduchý, ale dokonalé zvládnutí techniky a taktiky vyžaduje pravidelný trénink. zdroj zde

 • Boccia a iBoccia

Boccia [bočča] je sport podobný francouzské pétanque určený lidem s těžkým tělesným postižením, kteří jsou odkázáni na rehabilitační či elektrický vozík. Původně byla zamýšlena jako hra pro lidi postižené dětskou obrnou, v dnešní době ji však provozují i sportovci s jinými vážnými poruchami hybnosti. iBoccia je totožný sport, který ale mohou hrát absolutně zdraví, společně s hráči s handicapem. zdroj zde a zde

 • Vzdělávací a vědomostní aktivity

Pořádání vědomostních kvízů, kurzů finanční a počítačové gramotnosti.


Konzultační činnost

Podpora osob se zdravotním postižením.


ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Členství ve spolku je výhodné především pro ty, kteří se chtějí zapojit do zájmových či sportovních aktivit (viz. naše činnost). Samozřejmě jsou vítáni i ti, kteří by se na rozvoji našeho spolku chtěli podílet jiným způsobem. Členem spolku může být osoba starší 15 let a členství ve spolku je zdarma. Dále k členství uvádíme (znění stanov):

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku HB se může stát osoba starší 15 let, která se ztotožňuje s posláním a s činností tohoto spolku.  
 2. Členství vzniká schválením podané přihlášky výborem a zaplacením členského příspěvku. K potvrzení o přijetí člen obdrží členský průkaz.
 3. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.  
 4. Z rozhodnutí výboru může být občan či právnická osoba přijata za čestného člena. Čestný člen je zbaven povinnosti platit členské příspěvky a nemá aktivní ani pasivní volební právo.
 5. Členství zaniká vystoupením, úmrtím člena nebo jeho vyloučením na základě rozhodnutí výboru z důvodu neplnění členských povinností.

Čl. V

Práva a povinnosti člena

 1. Člen má právo
 2. zúčastňovat se veškerého života spolku a podílet se na všech výhodách a službách, které spolek poskytuje,
 3. vyjadřovat se k činnosti spolku, podávat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku
 4. volit a být volen do orgánů spolku, volit předsedu spolku a být volen do orgánů organizací, jichž je spolek členem.
 • Člen je povinen
 1. dodržovat stanovy spolku,
 2. podílet se podle svých možností a schopností na činnosti HB a na plnění svěřených úkolů ve prospěch organizace a jejich členů.
 • Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

Čl. VI

Seznam členů

 1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje: Přidělené evidenční číslo, jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresu, telefonické kontakty, e-mailový kontakt a datum přijetí za člena spolku.
 • Zápis a výmaz ze seznamu členů provádí předseda. Předseda provede zápis nového člena do seznamu členů spolku ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Předseda provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
 • Předseda je povinen vydat ve lhůtě 30 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá. Výpis se může týkat jen údajů o členovi, který o něj žádá.
 • Seznam členů spolku je neveřejný.

PROFILY

  

Mgr. Alice Marková/e-mail: alice@humanbrno.cz/trenérka a konzultantka/poradenství pro OZP, sportovní a klubové aktivity/osobní bio

 

Bc. Michal Ptáček/předseda/e-mail: predseda@humanbrno.cz/trenér a konzultant/poradenství pro OZP, sportovní a klubové aktivity

© Copyright humanbrno.cz